Tessellated Heritage Friezes Borders Mosaics
Mosaic Pattern 11 - Mini square persia Pattern (reversed) + Capri Border + Capri A Corner

Mosaics:  Mosaic Patterns

Mosaic Pattern 11 - Mini square persia Pattern (reversed) + Capri Border + Capri A Corner

Main Floor - Mini square persia pattern (reversed colours)

Border - Capri border (reversed colours)

Corners - Capri A corner (reversed colours)